Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuTu się rodzi przedsiębiorczość

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Barbara Sokolnicka | 2017-07-12 12:10:48
lubelskie, inwestycje, gospodarka, firmy, biznes, specjalne strefy ekonomiczne (sse), strefa aktywności gospodarczej (sag)

Inwestorzy w w woj. lubelskim mogą skorzystać z oferty Specjalnych Stref Ekonomicznych.

 

SPECJALNE STREFY EKONOMICZNE (SSE)

 

Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE) to wydzielone obszary kraju, na których może być prowadzona działalność gospodarcza na preferencyjnych warunkach. W ramach SSE przedsiębiorcy mogą liczyć na liczne udogodnienia, do których należą:

 • pomoc publiczna w postaci ulg i zwolnień z podatków dochodowych,
 • obecność niezbędnej dla przemysłu infrastruktury,
 • dostępność atrakcyjnych gruntów inwestycyjnych,
 • wsparcie administracyjne w kwestiach prawnych,

 

Przedsiębiorcy lokujący swe inwestycje na terenie SSE mogą korzystać z pomocy publicznej, udzielanej w formie zwolnień z podatku dochodowego, z tytułu:

 • kosztów nowej inwestycji lub
 • tworzenia nowych miejsc pracy

 

Wysokość zwolnienia z podatków jest uzależniona od wielkości firmy i wynosi:

 • 70% - mikro i małe przedsiębiorstwa,
 • 60% - średnie przedsiębiorstwa,
 • 50% - duże przedsiębiorstwa.

 

Korzystanie z pomocy z tego tytułu wymaga:

 • prowadzenia działalności gospodarczej przez okres nie krótszy niż 5 lat,
 • utrzymania własności składników majątku, z którymi były związane wydatki inwestycyjne, przez okres 5 lat, przy czym okresy te ulegają skróceniu do 3 lat w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Podstawą do korzystania z pomocy publicznej jest zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE. Zezwolenia wydaje spółka zarządzająca SSE w drodze przetargu łącznego lub rokowań.

 

Warunki ubiegania się o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie SSE:

 • projekt musi być nową inwestycją,
 • minimalne nakłady inwestycyjne to 100 000 EURO, przy czym minimalny wkład własny inwestora wynosi 25%,
 • rodzaj działalności planowanej do uruchomienia w strefie musi kwalifikować się do udzielenia zezwolenia,
 • utworzenie nowych miejsc pracy.

 

Istnieje możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości - jest to uzależnione od decyzji gminy, na terenie której położone są działki w ramach podstrefy.

 

Na terenie województwa lubelskiego funkcjonują 4 Specjalne Strefy Ekonomiczne (SSE):

 

 • SSE "Starachowice"
 • SSE Euro-Park Mielec
 • SSE Tarnobrzeg Euro-Park WISŁOSAN
 • Pomorska SSE

 

W tym 18 podstref Specjalnych Stref Ekonomicznych (PSSE):

 

 

 • Jedna w ramach SSE "Starachowice"

1. ​​Puławy - 119,31 ha

 • Siedem w ramach SSE Tarnobrzeg Euro-Park WISŁOSAN

2. Łuków - 40,52 ha

3. Tomaszów Lubelski - 10,56 ha

4. Janów Lubelski - 36,41 ha

5. Kraśnik - 23,48 ha

6. Horodło - 5,30 ha

7. Ryki - 4,46 ha

8. Radom - gmina Poniatowa - 7,7 ha

 • Dziewięć w ramach SSE Euro-Park Mielec

9. Radzyń Podlaski - 7,62 ha

10. Rejowiec Fabryczny - 27,10 ha

11. Lubartów - 19,78 ha

12. Lublin - 118 ha

13. Chełm - 20,62 ha

14. Zamość - 53,52 ha

15. Międzyrzec Podlaski - 8,93 ha

16. Kraśnik - 2,29 ha

17. Krasnystaw - 2,62 ha

 • Jedna w ramach Pomorskiej SSE

18. Biała Podlaska - 96 ha

 

 

Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG)

 

Poza Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi (SSE) funkcjonują również inne tereny, w których inwestorzy mogą prowadzić działalność gospodarczą na preferencyjnych warunkach. Na strefach ekonomicznych walory gospodarcze województwa lubelskiego się nie kończą. Potencjalni inwestorzy mają do dyspozycji wolne tereny typu greenfields, jak i obiekty gotowe do zagospodarowania, tzw. brownfields.

 

Strefy Aktywności Gospodarczej (SAG) to wydzielone i przygotowane do inwestycji obszary, odpowiadające zapotrzebowaniu nowych inwestorów. Tworzone są najczęściej przez samorządy lokalne, poprzez wyznaczanie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego terenów aktywności gospodarczej, o preferencyjnie przygotowanych warunkach inwestycyjnych, a także finansowych określonych w innych dokumentach (np. zwolnienia z podatków lokalnych). Wybrane obszary zostają wyposażone w odpowiednią infrastrukturę (np. budowa lub modernizacja dróg, sieci kolejowej, sieci uzbrojenia terenu), a przedsiębiorcom oferuje się korzystne warunki inwestycyjne.

 

Do najistotniejszych narzędzi i działań, które będą przyciągały inwestorów do SAG i jednocześnie świadczyły o potencjale danej strefy należą:

 • przygotowanie infrastrukturalne obszaru uzbrojonego w podstawowe media, wkomponowanego w sieć komunikacyjną nie tylko lokalną, ale również regionalną, a nawet krajową;
 • korzyści finansowe, na które składają się propozycje ulg podatkowych, ceny gruntu (lub dzierżawy);
 • intensywne działania informacyjne i promocyjne terenu przeznaczonego pod aktywność;
 • pomoc inwestorom w procesach inwestycyjnych, administracyjnych i zatrudnienia; przygotowanie prawne gruntu i jego położenie, ułatwiające i przyspieszające proces inwestycji;
 • odpowiedni klimat społeczno-kulturowy wśród społeczności lokalnej.

 

Obok ułatwień inwestycyjnych, będących głównym powodem tworzenia stref, stały się one także platformą do tworzenia powiązań kooperacyjnych i przyciągania kolejnych inwestorów zachęcanych przez podmioty już funkcjonujące w strefach. Tereny te mogą w przyszłości pełnić wiodącą rolę w pobudzaniu rozwoju gospodarki.

 

Główne założenie funkcjonowania SAG i SSE to oddziaływanie na rozwój społeczno-gospodarczy, przekładający się na wzrost liczby przedsiębiorstw, zwiększenie konkurencyjności regionu, tworzenie nowych miejsc pracy i rozwój eksportu. Mogą pojawić się także pośrednie efekty w postaci wprowadzania produkcji o wyższym poziomie zaawansowania technologicznego, zagospodarowania obszarów zdegradowanych czy tworzenia inicjatyw klastrowych. Są to czynniki rozwoju regionu i podnoszenia jego atrakcyjności inwestycyjnej.

 

Dostępne tereny inwestycyjne znajdują się w bazie danych.

 

Zwolnienia z podatków i opłat lokalnych

 

Zachęty inwestycyjne w ramach pomocy regionalnej występują także na poziomie lokalnym i są oferowane przez władze gmin. Wśród nich najistotniejszą rolę pełnią zwolnienia z podatków i opłat lokalnych, dotyczące w szczególności podatków od nieruchomości (grunty, budynki i budowle lub ich części), środków transportu, podatku rolnego i leśnego, natomiast w grupie opłat lokalnych - opłat targowych. Zwolnienie z podatku od nieruchomości i środków transportu ustanawiane jest w drodze uchwały przez radę gminy i przyznawane przedsiębiorcom po spełnieniu wszystkich wymagań zawartych w sporządzonym przez władze dokumencie. Jednak wysokości stawek nie mogą przekroczyć stawek maksymalnych corocznie waloryzowanych przez Ministra Finansów i ogłaszanych w drodze obwieszczenia. Każda gmina samodzielnie ustala tryb przyznawania ulgi i kształtuje stawkę podatku (z uwzględnieniem zapisów nadrzędnych aktów prawnych), biorąc pod uwagę planowane nakłady inwestycyjne i liczbę tworzonych nowych miejsc pracy.

 

 

W wielu miastach i gminach województwa lubelskiego inwestorzy mogą skorzystać z ulg w podatku od nieruchomości. Ulgi w podatku od nieruchomości obowiązują m.in. w: Lublinie, Świdniku, Hrubieszowie, Biłgoraju, Janowie Lubelskim, Kraśniku, Opolu Lubelskim, Puławach, Białej Podlaskiej, Łęcznej.
Zwolnienia te obowiązują m.in. w przypadku:

 • Realizacji nowych inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy:

1. na terenie Podstrefy Lublin Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.

2. na terenie Regionalnego Parku Przemysłowego Świdnik.

 • Prowadzenia działalności gospodarczej w formie stołówek, bufetów i kiosków szkolnych, będących w posiadaniu placówek działających na podstawie ustawy o systemie oświaty.
 • Realizacji nowych inwestycji w zakresie budowy parkingów wielopoziomowych i garaży wielopoziomowych.
 • Budynków lub ich części oraz gruntów wykorzystywanych wyłącznie na cele ochrony przeciwpożarowej lub na cele świadczenia pomocy społecznej.
 • Dotacje celowe na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy budynkach zabytkowych (dotacje celowe).

 

 

Przydatne linki:

www.invest.lubelskie.pl

www.lubelskie.pl

www.gospodarka.lublin.eu

www.europark.com.pl

www.sse.com.pl

Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Torby papierowe z nadrukiem

Firma Gesti oferuje torby papierowe z nadrukiem w dowolnym rozmiarze i nakładzie już od 100 sztuk...
Polska - MODLNICZKA 2021-01-06 Dodał: Magdalena Dach Sektor kreatywny Zobacz ofertę

Matula Kancelaria Prawna

Oferujemy kompleksową obsługę prawną spółek, osób prowadzących działalność gospodarczą i osób fiz...
Polska - Wrocław 2016-04-22 Dodał: Adrian Matula Zdrowie i medycyna, Doradztwo/consulting/edukacja, Handel, IT/ICT, Usługi finansowe Zobacz ofertę

Pozycjonowanie i Tworzenie Stron Internetowych.

Prowadzimy agencję interaktywną na terenie Olsztyna. W branży internetowej świadczymy usługi już ...
Polska - Olsztyn 2021-05-13 Dodał: Artur Niestępski Media i reklama Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert