Ta strona używa cookie. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję

Loading...


Szukaj Menu
A A A wysoki kontrast: A A

Portal Promocji EksportuDojechać, dolecieć

Wyślij Drukuj Pobierz dodał: Barbara Sokolnicka | 2017-07-12 09:13:35
lubelskie, transport, infrastruktura drogowa, kolej, transport lotniczy

Gospodarce regionu i nowym inwestycjom sprzyja rozbudowa infrastruktury transportowej.

 

 

 

Województwo lubelskie to rozwijająca się sieć połączeń komunikacyjnych i technicznych. Wiemy, że sprawna, szybka, bezpieczna i spełniająca najwyższe standardy komunikacja to czynniki niezwykle istotne z perspektywy podejmowania decyzji o lokowaniu inwestycji oraz rozwijaniu lokalnej przedsiębiorczości. Regionalny potencjał budujemy w oparciu o rosnącą sieć dróg lokalnych, krajowych i tranzytowych, nowe połączenia kolejowe wraz ze stale modernizowanym taborem nie tylko pasażerskim ale i towarowym. Lubelskie posiada również nowoczesny i dynamicznie działający Międzynarodowy Port Lotniczy, którego niewątpliwym atutem jest także stale rozwijana mapa połączeń. Stolica regionu może pochwalić się najnowocześniejszym w Polsce Wschodniej dynamicznym systemem informacji pasażerskiej połączonym z pojazdami komunikacji miejskiej, a dla kierowców samochodów osobowych uruchomione zostało Centrum Sterowania Ruchem, którego zadaniem jest poprawa przejezdności przez główne arterie miasta.

 

 

INFRASTRUKTURA DROGOWA 

 

 

Walorem Lubelszczyzny jest bliskość transkontynentalnych szlaków komunikacyjnych – przez województwo prowadzą najkrótsze szlaki drogowe i kolejowe przez Berlin i Warszawę do Mińska na Białorusi, Moskwy w Rosji, Lwowa, Kijowa i Odessy na Ukrainie.

 

 

 

 

Kluczowe szlaki komunikacyjne w regionie:

 

 • E373 - Warszawa - Lublin - Chełm - Dorohusk - Kovel - Kijów (K12)

(zapewnia dobry dojazd do przejścia granicznego z Ukrainą w Dorohusku. Jest to szlak tranzytowy zaliczany do kategorii dróg ekspresowych, a także dróg europejskich TEN-T)

 • E372 - Waszawa - Ryki - Lublin - Zamość - Hrebenne - Lwów (K17)

(prowadzi do przejścia granicznego z Ukrainą w Hrebennem. Jest to droga ekspresowa, stanowiąca część trasy Via Intermare: Morze Bałtyckie – Morze Czarne)

 • K19 – Białystok – Lublin – Rzeszów

(zapewnia dojazd do przejść granicznych z Białorusią w Terespolu, Sławatyczach i Kukurykach)

 • E30 – Berlin – Warszawa – Moskwa

(Pełni ona funkcję drogi międzynarodowej. Przyszła autostrada A2 ma mieć przebieg zbliżony do tej drogi. Drogi te leżą w II Paneuropejskim Korytarzu Transportowym Zachód – Wschód, łączącym Berlin z Moskwą)

 

 

Via Carpatia

 

 

 

Budowana etapami europejska międzynarodowa trasa relacji północ-południe, łącząca Kłajpedę na Litwie z Salonikami w Grecji. Droga przebiegać ma przez Litwę, Polskę, Słowację, Węgry, Rumunię, Bułgarię i Grecję, stanowiąc szlak transportowy prowadzący wzdłuż granicy wschodniej UE, z Europy Środkowej do Azji, krzyżujący się z korytarzami prowadzącymi z Europy Zachodniej do Rosji i łączący się przez porty Morza Czarnego ze szlakiem TRACECA (Europa – Kaukaz – Azja). Trasa na całej długości ma mieć parametry autostrady bądź drogi ekspresowej. W Polsce Via Carpatia wg planów z końca 2016 roku przebiegać ma od granicy z Litwą w Budzisku przez Szczuczyn, Ostrów Mazowiecką, Warszawę koło Wesołej, Lublin, Rzeszów, Barwinek do granicy ze Słowacją, odcinkami dróg: S61, S8, Ekspresową obwodnicą Warszawy, S17, S19. Część odcinków dróg S19 i S61 już powstało, inne są w budowie, np. odcinek Lublin – Rzeszów ma zapewnione finansowanie (Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020) i na kilku odcinkach jest budowany.

 

 

Rozwój infrastruktury drogowej:

 

 • S17 – Warszawa – Lublin (realizacja do 2019r.)
 • S19 – Lublin – Kraśnik (w procedurze przetargowej) długość 42 km
 • S19 – Kraśnik – granica województwa (w procedurze przetargowej) długość 35 km
 • DK74 – obwodnica Frampola (w realizacji)
 • DK74 – obwodnica Gorajca (w przygotowaniu)
 • S17 – Piaski – Hrebenne (w przygotowaniu) długość 113,3 km
 • S17 – obwodnica Tomaszowa Lubelskiego (w procedurze przetargowej)
 • S12 – Piaski – Dorohusk (w przygotowaniu) długość 62,4 km
 • S19 – Lublin – Lubartów (w przygotowaniu) długość 17,3 km
 • S19 – Międzyrzec Podlaski – Lubartów (w przygotowaniu) – długość 62,7 km
 • S19 – Międzyrzec Podlaski – Białystok (w przygotowaniu) – długość 10,7 km
 • A2 – węzeł „Lubelska” – przejście graniczne Kukuryki

 

 

Terminal Samochodowy Koroszczyn:

 

Istotną rolę w województwie pełni Terminal Samochodowy Koroszczyn. Znajduje się on ok. 4 km od drogowego przejścia granicznego Polska – Białoruś w Kukurykach. Od północy otacza go droga nr 812, a od strony południowej przygotowywana trasa A2. Obszar zajmuje powierzchnię ponad 46 ha. Wraz z zabezpieczoną i oświetloną droga celną stanowi terytorium drogowego przejścia granicznego. Doskonałe połączenie części budżetowej (Skarb Państwa) i komercyjnej (Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A.) terminala pozwala na wykonanie odprawy celnej towarów oraz wizytę w agencji spedycyjnej, banku, czy punkcie handlu detalicznego. Przepustowość terminalu określa się na 4 tys. pojazdów na dobę.


 

KOLEJ

 

 

Przez województwo lubelskie przebiega linia kolejowa nr 2, stanowiąca fragment międzynarodowej linii E20, która jest częścią II Paneuropejskiego Korytarza Transportowego Zachód – Wschód łączącego Berlin z Moskwą. Istotne znaczenie dla regionu ma usytuowanie przy jej trasie przystanków nie tylko osobowych ale również towarowych, na obszarze powiatu bialskiego. Z uwagi na duże znaczenie linii została ona objęta „Umową Europejską o Głównych Międzynarodowych Liniach Kolejowych” oraz Umową Europejską o Ważniejszych Liniach Transportu Kombinowanego i Obiektów Towarzyszących” dzięki czemu Polska zobowiązała się do szybkiej modernizacji tego szlaku.

Region widząc perspektywy w rozwoju transportu międzynarodowego dysponuje doskonale funkcjonującym przejściem granicznym Małaszewicze, zajmującego powierzchnię ponad 166 ha. Pełni on funkcję portu przeładunkowego o międzynarodowym znaczeniu. Specyfiką tego przejścia jest możliwość przeładunku towarów poprzez współdziałanie dwóch systemów transportowych o różnych szerokościach torów: europejskiego (normalnotorowego) 1,435 mm oraz azjatyckiego (szerokotorowego) 1.520 mm. Ma to niebagatelne znaczenie dla inwestora, który ma dzięki temu ułatwioną wymianę towarową z rynkami wschodnimi. Ułatwienie w zakresie transportu kolejowego w województwie stanowi również otwarty w lutym 2015 r. Lubelski Terminal Kontenerowy, którego zadaniem jest optymalizacja łańcucha dostaw ładunków z regionu Polski południowej oraz wschodniej. Terminal zlokalizowany jest w miejscowości Nałęczów w bezpośrednim połączeniu z drogą ekspresową S17 Warszawa - Hrebenne.

 

 

 

 

 

Parametry Lubelskiego Terminala Kontenerowego:

 

 • 25000 m2 powierzchni operacyjnej
 • 2500 TEU powierzchni składowej
 • 1 tor kolejowy 600 m
 • 1 reachstacker o udźwigu 45000 kgs
 • Magazyn cross-dockowy
 • Parking dla ciężarówek

 

Ważną linią kolejową w województwie jest linia nr 7 kursująca na trasie: Warszawa Wschodnia – Otwock – Dęblin – Lublin – Chełm – Dorohusk (granica państwa z Ukrainą).

 

Lublin posiada bezpośrednie połączenia kolejowe z niemal wszystkimi regionami kraju, a dzięki ciągłej modernizacji infrastruktury kolejowej oraz wymianie taboru, czas przejazdu do stolicy kraju ma wynieść maksymalnie 90 minut.

 

Kolejowa dostępność komunikacyjna województwa lubelskiego będzie według prognoz znacząco wzrastać dzięki inwestycjom z POIiŚ oraz z RPO. W związku z tym atrakcyjność Lubelszczyzny pod względem transportowym powinna zwiększyć się o blisko 36% do 2023 roku.

 

 

Terminal w Małaszewiczach – Wolny Obszar Celny

 

Terminal w Małaszewiczach zajmuje powierzchnię ponad 166 ha. Jest to największy obszar wolnocłowy w Polsce. Znajduje się 5 km od granicy z Białorusią, czyli jest położony na głównym szlaku tranzytowym łączącym Unię Europejską i Rosję. Dzięki ustanowieniu strefy wolnocłowej ułatwiony jest handel międzynarodowy oraz obsługa ładunków w tranzycie. Na terenie WOC dopuszczalne są wszystkie formy działalności, z wyłączeniem handlu detalicznego.

 

Suchy Punkt Przeładunkowy PKP w Małaszewiczach

 

W sąsiedztwie obszaru wolnocłowego znajduje się port przeładunkowy o znaczeniu międzynarodowym. W porcie dokonuje się przeładunku towarów z taboru szerokotorowego na tabor normalnotorowy. W Porcie obecnych jest wiele firm polskich i zagranicznych, m.in. PKP CARGO, DHL, Euroservice, Europort. W czerwcu 2015 r. grupa PKP CARGO nawiązała współprace z chińską firmą Zhengzhou International Hub. Jednym z elementów realizowanego wspólnie projektu będzie rozbudowa portu w Małaszewiczach. Utworzona przez firmy spółka joint venture w Małaszewiczach zajmie się kolejowym transportem kontenerów między Europą a Chinami, co zapewni wzrost liczby pociągów z Chin do Europy do 300 rocznie .

 

 

Zakład Magazynowania Paliw nr 22 w Małaszewiczach

 

W niewielkiej odległości od obszaru wolnocłowego oraz portu przeładunkowego prowadzi działalność Operator Logistyczny Paliw Płynnych – zakład magazynowania paliw. Jest to najważniejsza baza naftowa we wschodniej Polsce. Oferuje połączenie z systemem kolejowym państw byłego ZSRR oraz z krajami europejskimi. Zakład oferuje usługi w zakresie:

•przyjmowania produktów naftowych z transportu kolejowego i ich składowania,

•załadunku do cystern kolejowych i autocystern

•przeładunku produktów naftowych z toru szerokiego na znormalizowany

•komponowania paliw

•obsługi laboratoryjnej

 

 

TRANSPORT LOTNICZY

 

 

Port Lotniczy Lublin (kod IATA: LUZ) jest zlokalizowany w Świdniku, ok. 12 km od centrum Lublina. Otwarcie Portu Lotniczego nastąpiło w grudniu 2012 r. Obecnie, lotnisko obsługuje linie lotnicze: Ryanair, Wizz Air, Lufthansa, oraz czartery.

 

 

Mapa połączeń lotniczych

 

Źródło: www.airport.lublin.pl, stan na 04.2017 r.

 

 

Port Lotniczy Lublin w 2016 roku obsłużył 377 606 pasażerów przy ponad 4000 operacji lotniczych. W listopadzie lotnisko przywitało milionowego pasażera.Dobrze rozwija się także sektor general aviation (ponad 1 600 zrealizowanych operacji).

 

 

Komunikację z lotniskiem zapewniają m.in. regularne połączenia kolejowe oraz autobusowe. Na potrzeby lotniska wybudowano nową zelektryfikowaną linię kolejową nr 581 łącząca stację Lublin Główny ze stacją Lublin Airport przylegającą bezpośrednio do terminala. Stacja końcowa szynobusu znajduje się w terminalu i jest jedynym takim rozwiązaniem w Polsce.

 

Informacje dotyczące aktualnego rozkładu lotów, dojazdu oraz usług znajdują się na stronie www.airport.lublin.pl

 

 

Przydatne linki:

Invest in Lubelskie - portal gospodarczy województwa lubelskiego

Biznes Lubelskie - Facebook


Wybrane
oferty polskich przedsiębiorstw

Obróbki blacharskie

Świadczymy usługi cięcia i gięcia blachy według zlecenia klienta. Wykonujemy elementy metalowe o ...
Polska - POZNAŃ 2019-08-14 Dodał: Marcin Ciesielski Produkcja i przetwórstwo metali Zobacz ofertę

Conductor rails UNILIFT-UCR

Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Conductor rails UNILIFT-UCR

Conductor rails UNILIFT-UCR complies with applicable standards and regulations, is safe and relia...
Polska - Bydgoszcz 2021-04-29 Dodał: Anna Jaracz Maszyny i urządzenia Zobacz ofertę

Zobacz więcej ofert